Web de l'Ajuntament de Vilanova d'Escornalbou
Web de l'Ajuntament de Vilanova d'Escornalbou
Pàgina principalMapa de la webContacteCanvia mida font

ACORDS DEL PLE


Actes dels plens
PLE DE DATA 13 D'OCTUBRE DE 2009

 

-    Aprovació de la liquidació de l’exercici 2008.

 

-    Aprovació de l’acord d’adhesió al Consorci Leader Priorat- Baix Camp.

 

-    Aprovació de la modificació de crèdit del pressupost prorrogat de l’exercici 2008.

 

-    Aprovació de les modificacions de les ordenances fiscals per al proper exercici 2010: Taxa pels serveis funeraris, Taxa per la recollida de residus, Taxa pel subministrament d’aigua, Impost de vehicles de tracció mecànica, Impost de béns immobles, Ordenança de gestió de residus, Taxa per ocupació de la via pública.

 

PLE DE DATA 27 D'OCTUBRE DE 2009

 

-    Aprovació inicial del pressupost per a l’exercici 2009.

-    Aprovació definitiva del compte general de l’exercici 2008.

-    Acordar la regularització, contra resultats extraordinaris, de les diferències d’arqueigs trobades al saldo inicial de la comptabilitat del 2006.

-    Aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries per a incloure l’ús sanitari- assistencial inclòs residència per a gent gran i centre de dia en una finca del sòl urbà qualificada de clau 17a.

 

Anunci de prova Aquest és un anunci de prova per el newsletter
Registres del 21 al 23 de 23
« Pàgina 2  [ 1 | 2 ]
dilluns, 17 de juny
El Temps

© Ajuntament de Vilanova d'Escornalbou · - Plaça de la Vila s/n - 43311 Vilanova d'Escornalbou - Baix Camp (Tarragona) - Telèfon: 977 83 75 19 - Fax: 977 83 81 97