Web de l'Ajuntament de Vilanova d'Escornalbou
Web de l'Ajuntament de Vilanova d'Escornalbou
Pàgina principalMapa de la webContacteCanvia mida font
» Inici » AJUNTAMENT »

ORDENANCES MUNICIPALS

Impost Activitats Econòmiques 1._ibi.pdf1._ibi.pdf (81,47 Kb)
Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres 3._icio.pdf3._icio.pdf (43,06 Kb)
Taxa per ús privatiu o aprofitament especial de sòl, subsòl i vol de les vies públiques de titularitat municipal per empreses subministradores de serveis públics 5._taxa__s_privatiu.pdf5._taxa__s_privatiu.pdf (41,48 Kb)
Taxa per la utilització privatica o l'aprofitament especial del domini públic local 13._ocupaci__via_p_blica.pdf13._ocupaci__via_p_blica.pdf (37,03 Kb)
Ordenança per a la gestió dels residus de la construcció 14._gesti__residus.pdf14._gesti__residus.pdf (44,84 Kb)
Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana llibret_ordenancesf2.pdfllibret_ordenancesf2.pdf (1633,26 Kb)
Ordenança reguladora de l'Impost de Béns Immobles 1._ibi.pdf1._ibi.pdf (81,61 Kb)
Ordenança reguladora de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica 4._ivtm.pdf4._ivtm.pdf (61,58 Kb)
Taxa per a recollida, tractament i eliminació d'escombraries 6._taxa_escombraries.pdf6._taxa_escombraries.pdf (33,45 Kb)
Taxa pel subministrament d'aigua 7._taxa_aigua.pdf7._taxa_aigua.pdf (32,13 Kb)
Registres del 1 al 10 de 15
Pàgina 1 »  [ 1 | 2 ]
dilluns, 9 de desembre
El Temps

© Ajuntament de Vilanova d'Escornalbou · - Plaça de la Vila s/n - 43311 Vilanova d'Escornalbou - Baix Camp (Tarragona) - Telèfon: 977 83 75 19 - Fax: 977 83 81 97